kouč

Darina Benko Peniašková

koučing/mentoring/tréningy

+421 915 233 770

koucing@peniaskova.sk

„Pred nami sú lepšie veci než tie, ktoré zostali za nami“

Biznis koučing

riadiaci štýl, organizačné role, seba riadenie, rozvoj osobnosti, hľadanie a využitie potenciálu, kariéra, podnikateľské myslenie, zvládanie stresu a záťaže, krízové situácie, komunikácia,  sebavedomie, strategické plánovanie, motivácia, konflikty na pracovisku, ciele, pracovné smerovanie, balans práca- súkromie, strach zo zlyhania, zvýšenie rešpektu, líderské schopnosti, priority, obchodné rozhodnutia

Tréningy

tréningy s koučovacím prístupom zamerané na oblasti biznisu- soft skills, komunikácia, obchodné a predajné zručnosti, manažérske zručnosti a kompetencie, leadership, time management, tréningy zamerané na oblasti v životnej sfére- vyhorenie, motivácia, sila konať, životné zmeny, prijatie, strachy, bariéry, emócie, presvedčenia

Životný koučing

partnerské vzťahy, rodinné vzťahy, rozvoj osobnosti a schopností, životné zmeny, stres a záťaž,  rovnováha, komunikácia, hnev, riešenie konfliktov, vlastné potreby, sebadisciplína, zdravie, životný úspech, zmysluplná práca, sebavedomie, osobná sila, vyhorenie, životné smerovanie, zmena návykov, zmena presvedčenia, spokojnosť, vyrovnanosť, emocionálna inteligencia, sebadôvera, otvorenosť

Mentoring

začínajúci podnikatelia alebo neziskové organizácie- založenie spoločnosti, biznis plán, marketingový plán, obchodní partneri, manažérske zručnosti a kompetencie, seba riadenie, pravidlá práce, komunikácia, negociácia, kontrakty- obchod, distribúcia, predaj v maloobchode, predaj vo veľkoobchode

„Vykročte za svojim vysnívaným životom“


O mne

Som certifikovaná koučka Medzinárodnej federácie koučov International Coaching Federation so špecializáciou na transformačný biznis a životný koučing. Vzdelanie z koučovania som získala na prestížnej Business Coaching Collage.

 

Ako členka Slovenskej asociácie koučov SAKO sa spolu podieľam na rozvoji a šírení koučovacieho prístupu cez rôzne projekty Medzinárodnej federácie koučov ICF.

 

Riadim sa pravidlami a kompetenciami Medzinárodnej federácie koučov ICF – najväčšej globálnej nezávislej inštitúcii združujúcej vyše 20 000 koučov z celého sveta. Dodržiavam zásady etického kódexu, ochranu citlivosti informácii klientov formou mlčanlivosti.

 

Ako koučka nedávam rady, neposudzujem situáciu, s ktorou klient za mnou príde, ani neodsudzujem jeho konanie. Nič z toho nie je mojou úlohou.

Som tu preto, aby som Vám pomohla osobnostne rásť, posunúť sa dopredu a nahliadnuť na veci z inej perspektívy. Precítiť ich, vyhodnotiť z pohľadu stavu, v akom sú teraz, a kde by ste ich chceli mať v budúcnosti, s pocitom zachovania dôvery a bezpečného koučovacieho prostredia.

 

Je pre mňa nesmierne dôležité, aby sme mali s klientom vytvorený dôverný a bezpečný vzťah, ktorý je potrebný pri mapovaní jeho situácie, pri odkrývaní citlivých tém a informácií a hľadaní pre neho najvhodnejšieho riešenia alebo nového postoja.

Darina Benko Peniašková

Posolstvo spoločnosti

Naše firemné hodnoty

Nie ste na to sami!

Naše firemné hodnoty

  • Dôvera
  • Partnerstvo
  • Podpora

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Ak máte otázky, kontaktujte nás ešte dnes

 

Ako prebieha koučing?

1

Oslovenie a úvodná konzultácia

– kouča si vyberáte individuálne alebo Vám je pridelení zamestnávateľom

– je vhodné sa zamerať na certifikovaného kouča s referenciami a potrebným vzdelaním

– prvé stretnutie prebieha formou bezplatnej  konzultácie, kde si približujete zadanie koučovania, jeho želaný merateľný výsledok, štýl, cenu a frekvenciu stretnutí

– ak Vám kouč vyhovuje a kouč je stotožnený s Vašim zadaním, vytvára sa kontrakt o koučovaní

– úvodné sedenie poskytujeme bezplatne, trvá cca.30- 60 minút

– pred prvým stretnutím je dobré si popremýšľať nad oblasťami, ktoré chcete s koučom riešiť, posúvať sa v nich, alebo ich meniť

2

Formálne začatie dohodou a objasňovanie

– ako prvý krok prichádza k dohode a formulovaniu merateľného cieľu sedenia/ sedení

– na začiatku je veľmi dôležité vytváranie dôverného vzťahu medzi koučom a koučovaným z pohľadu bezpečia, rešpektu a citlivosti informácií

– kouč musí dodržiavať mlčanlivosť

– vzťah medzi koučom a koučovaným je vždy rovnocenný

– následne klient bližšie približuje danú skutočnosť, objasňuje prekážky, doterajšie úspechy, neúspechy, ciele, postoje, hodnoty

– kouč mu je na tejto ceste nápomocný vďaka koučovacím kompetenciám a zručnostiam

3

Hľadanie a hodnotenie možných riešení

– v tomto bode si spolu s koučom prechádzate všetky možné riešenia, nové pohľady, využíva sa veľká škála koučovacích techník a metód

– klient si následne vyhodnocuje, aké riešenie je pre neho najvhodnejšie, má už jasnejší pohľad na situáciu alebo cieľ, s ktorým prišiel

– v prípade, že už klient pozná to „svoje“ riešenie, prechádza do fázy, kedy si stanový návod na konanie, nastaví konkrétne kroky riešenia tak,  aby klient vedel daný cieľ realizovať a prijať za neho záväzok

– cieľom je pretaviť klientove objavy, riešenia a rozhodnutia do konkrétnych vykonateľných činov

– nastaviť si realizovateľný plán

4

Prínos a uvedomenie pre klienta

– klient si sám pre seba zrekapituluje, s čím prišiel na začiatku a kam sa počas koučovacích sedení posunul

– uvedomuje si vlastnú silu a schopnosti, vďaka ktorým môže následne konať podľa sebou nastaveného plánu aktivít

– je možné, že počas jedného sedenia klient nepríde až do bodu, v ktorom vidí riešenia situácie, závisí to od komplikovanosti danej témy a rôznych iných faktorov /silné emócie spojené s danou témou, komunikácia, otvorenosť klienta, dôvera…/

–  sú témy alebo ciele, ktoré sa riešia aj niekoľko sedení, kým sa príde k želanému výsledku

– klient prichádza k uvedomeniu, ktoré sa následne prehlbuje

Request a Free Call Back

_

 

Referencie

Nevedel som, čo mám od prvého stretnutia očakávať. Ale prístup, otázky a techniky, ktoré boli zvolené mi pomohli sa nad mojim životom zamyslieť z úplne inej perspektívy.

Ondrej
spolumajiteľ IT firmy

Cítim pozitívny posun v práci a aj súkromí. Našiel som rovnováhu, ktorá mi chýbala v oboch oblastiach.

Peter
lekár

Koučing mi pomohol pred vyhorením. Nevedela som už ako ďalej.

Katarína
učiteľka

Tréning na komunikačné zručnosti, ktorý bol špeciálne vytvorený pre našu spoločnosť bol zamestnancami pozitívne prijatý, ako aj samotná lektorka.

Miroslav
majiteľ obchodnej spoločnosti

Ďakujem za sedenia, ktoré mi pomohli upratať vzťahy na pracovisku.

Alena
nákupca

Koučing mi pomáha rozvíjať manažerské zručnosti, delegovať prácu a lepšie plánovať.

Jana
finančná riaditeľka

Konečne som nabrala sebadôveru a začala sa sama rozhodovať a stáť si za tým.

Ivana
IT analytička

Ku všetkému, čo je veľké,

je prvým krokom odvaha

 

Spolupráca a partneri

Domašská 10, Bratislava