„Pred nami sú lepšie veci než tie, ktoré zostali za nami.“ — Clive Staples Lewis

Čo je koučing?

 • Ide o špecifický štýl transformačných rozhovorov medzi klientom a koučom, kde je zachovaný rovnocenný vzťah dvoch profesionálov– Vás, ako najväčšieho experta na Váš život  a mňa ako koučky, ktorá je odborníčkou na vedenie koučovacieho rozhovoru a s ním spojené koučovacie kompetencie
 • Kouč pomáha klientovi pozrieť sa na danú problematiku inak, pomáha mu prijať rozhodnutie, za ktoré bude klient ochotný vziať zodpovednosť a na základe ktorého bude mať silu konať
 • Klient prichádza s nejakým zadaním, problémom, otázkou, ktorú si chce riešiť alebo na čom chce popracovať a stanovuje si cieľ, kam sa chce dostať

Aké druhy koučingu robím?

 • Transformačný koučing– môj štýl koučovania, ktorý využívam pri riešení akejkoľvek témy, s ktorou klient príde a chce nájsť na ňu riešenie, tento štýl koučovania sa pozerá na ľudí ako na celok, všetko súvisí so všetkým /… keď cítite v práci nepohodu, odrazí sa to aj v osobnom živote alebo máte problém vo vzťahu, ktorý Vás oberá o motiváciu dosahovať lepšie výsledky v práci/
 • Osobný individuálny koučing zameraný na životné témy partnerské vzťahy, rodinné vzťahy, rozvojové témy, hľadanie kariérnej alebo životnej zmeny, ako pracovať so stresom, hľadanie životnej rovnováhy, komunikácia, hnev, riešenie konfliktov, vlastné potreby, sebadisciplína, zdravie, životný úspech, zmysluplná práca, sebavedomie, osobná sila, a mnoho iných tém podľa individuálnej potreby klienta
 • Osobný individuálny koučing zameraný na biznisové témy- riadenie ľudí, tvorivé rozmýšľanie, samostatné rozhodovanie sa, sebavedomie, strategické plánovanie, motivácia, empowerment, vlastná firma, komunikácia s podriadenými, komunikácia s nadriadeným, konflikty na pracovisku, rozvojové ciele, …
 • Možnosti koučovania- osobný koučing, telefonický koučing, online koučing- skype

Prečo sa ľudia nechávajú koučovať?

 • Koučing si získal ľudí vďaka svojej praktickosti  a nesmiernej úcte voči koučovanému a jeho životu
 • Klienti chcú robiť veci inak alebo chcú robiť iné veci
 • Preto, lebo majú túžbu tvoriť svoju novú budúcnosť, objavovať samých seba
 • Túžba zmeniť život k lepšiemu

Aké témy sa koučujú?

 • Čokoľvek, čo Vás zaujíma, ťaží, motivuje….je to nekonečná studnica tém zo života, biznisu a športu
 • Počas koučingu dodržiavam Etický kódex Medzinárodnej federácie koučov, čiže všetky rozhovory sú dôverné, vďaka čomu sa  zvyšuje aj hodnota koučingu
 • Mojou úlohou nie je hodnotiť, posudzovať ani odsudzovať, koučovanie má byť pre koučovaného bezpečné

Prosím, poraďte mi…

 • Pri koučovaní klient nedostáva od kouča rady, ako by mal postupovať v danej situácii
 • Kouč nedáva správne odpovede, on sa správne pýta
 • Uvedomenie a možnosti riešenia hľadá spolu s koučom v sebe samom. Klient sám najlepšie pozná celé pozadie danej situácie, ako aj seba samého. Je to dôležitá úloha pre dôkladné pochopenie situácie, ako aj  realizáciu krokov dostať sa k zadanému cieľu, ktorý si sám stanovil

Čo je výsledkom koučovania?

 • Uvedomenie klienta
 • Výsledok sa následne deje v živote koučovaného
 • Po koučovaní sa mení buď situácia alebo ak sa nedá, tak samotný postoj klienta k nej
 • Každý klient má potenciál rozvíjať sa