„Nehovor, že to nejde. Radšej povedz, že to zatiaľ neovládaš.“ – Tomáš Baťa

Čo je mentoring?

 • Nástroj osobného a profesionálneho rastu, kde si klient rozvíja svoje vedomosti, posilňuje svoje kompetencie, zvyšuje svoje uspokojenie, sebadôveru  prostredníctvom zdieľania odborných znalostí, hodnôt, zdrojov, skúseností, kompetencií
 • Jednorázová alebo ucelená dlhodobo plánovaná supervízia  a mentorská podpora
 • Spoločná práca na klientových stanovených cieľoch vo vzťahu- mentor je ten, kto vie, učí, dáva odporúčania a rady z praxe, mentorovaný je ten, kto chce na sebe pracovať, chce nadobúdať skúsenosti z praxe, chce byť vedení, dostáva spätnú väzbu, nesie zodpovednosť za výsledok mentoringu- do praxe dané vedomosti uvádza on sám, mentor je v tomto prípade pomocník a  sprievodca

Aké oblasti mentoringu robím?

 • Zameriavam sa na oblasti- vlastné podnikanie, manažment, marketing, obchod a distribúcia
 • možnosti mentoringu- osobný mentoring, telefonický mentoring, online mentoring- skype

Aké témy sa mentorujú?

 • čokoľvek, čo Vás zaujíma, ťaží, motivuje, rozvíja….je to opäť nekonečná studnica tém zo života a biznisu
 • mojou úlohou je byť motivátorom, informátorom, radcom, učiteľom, pomocníkom, sprievodcom, odborníkom s nadhľadom a skúsenosťami, dôverníkom

Prosím, poraďte mi…

 • veľmi rada

Čo je výsledkom mentorovania?

 • zvyšovanie sebavedomia
 • rozvoj vedomostí
 • posilnenie profesionálnych kompetencií
 • emočná pohoda
 • zvyšovanie výkonu
 • viera vo vlastné rozhodnutia
 • schopnosť sebakontroly
 • schopnosť eliminovať riziká a predvídať prekážky